Själavård

Jag erbjuder även själavårdande samtal med en andlig dimension för den som vill ha det. Kanske vill du prata om saker som berör din tro, meningen med livet, döden eller andra existentiella frågeställningar. Utbudet är idag stort och ibland kan man behöva någon att bolla dessa viktiga frågor med.
Tung sten i händer