Parterapi

I parterapi arbetar jag med en metod som kallas emotionellt fokuserad parterapi – EFT.

Här ligger fokus på ert samspel och hur ni båda bidrar till detta samspelsmönster, inte vem som har rätt eller fel. Genom att jobba med EFT-metoden skapas förutsättningar för att känna större tillit och djupare intimitet med varandra.

Vad finns det för ömma punkter inuti oss och hur påverkar det vår relation? Genom att samtala om detta och gå igenom övningar tillsammans kommer förståelsen och närheten mellan er båda att öka. Ni får möjlighet att se varandra och stötta varandra i konflikter i stället för att hamna i negativa spiraler. Mönstret blir den gemensamma fienden, inte partnern. Bit för bit ökar förståelsen för både egna och partnerns agerande och känslor. Det destruktiva mönstret ersätts med ett konstruktivt.

 

Hjärta av löv