ADHD-coachning

Jag hjälper dej som till exempel har ADHD/ADD/Asperger att klara av de utmaningar som finns i din vardag. Med stor respekt för dej som enskild individ vill jag hjälpa dej att hitta fler och bättre strategier för detta.

Jag har lång erfarenhet av att coacha personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar både som lärare och kurator inom skolans verksamhet och på mottagningen som samtalsterapeut.

Tillsammans sätter vi upp mål inom exempelvis studier, arbetsliv eller relationer. På så sätt kan du utveckla dina egna förmågor och känna att du mer styr ditt eget liv.

Hopp över en stor bergklyfta