Behöver du någon att prata med?

depression   stress   utbrändhet   dåligt självförtroende

relationsproblem   social osäkerhet   ångest

existentiella frågor

depression     stress

utbrändhet     dåligt självförtroende

relationsproblem     social osäkerhet

ångest     existentiella frågor

 

I samtalsterapi hjälper jag dej att kartlägga tankar och beteenden som påverkar dej negativt och på så sätt kan du komma vidare och må bättre. Du får ökad självkännedom och verktyg så att du på ett konstruktivt sätt kan hantera till exempel stress, ångest och relationer.

I parterapi arbetar jag med metoden emotionellt fokuserad parterapi – EFT. Här skapas förutsättningar så att ni som par kan känna en större tillit och förståelse för varandra och på så sätt ökar närheten mellan er båda och de destruktiva mönstren bryts.

Om du har fobier, tvångstankar eller till exempel ADHD-problematik kan vi använda oss av KBT – kognitiv beteendeterapi – där du genom samtal, övningar och hemuppgifter får möjlighet att övervinna dina hinder.

Välkommen att höra av dej!

Katarina Halvorsen, samtalsterapeut

Katarina Halvorsen

samtalsterapeut