samtalsterapi & själavård

ledarskap & företagsutveckling

Katarina Halvorsen
samtalsterapeut 

Morten Halvorsen
beteendevetare/företagskonsult