Behöver du någon att prata med?

depression   stress   utbrändhet   dåligt självförtroende

relationsproblem   social osäkerhet   ångest

existentiella frågor

depression     stress

utbrändhet     dåligt självförtroende

relationsproblem     social osäkerhet

ångest     existentiella frågor

 

I samtalsterapi hjälper jag dej att kartlägga tankar och beteenden som påverkar dej negativt och på så sätt kan du komma vidare och må bättre. Du får ökad självkännedom och verktyg så att du på ett konstruktivt sätt kan hantera till exempel stress, ångest och relationer.

I parrelationer kan det röra sej om att träna på att kommunicera och förstå varandra bättre.

Om du har fobier, tvångstankar eller till exempel ADHD-problematik kan vi använda oss av KBT där du genom samtal, övningar och hemuppgifter får möjlighet att övervinna dina hinder.

Välkommen att höra av dej!

Katarina Halvorsen, samtalsterapeut

Katarina Halvorsen

samtalsterapeut