Mental träning

Mental träning innebär ett målinriktat arbete för att utveckla dina personliga förmågor och hitta dina styrkor och på så sätt bygga upp ditt självförtroende så att du når ditt mål.

Är din ambition att höja ditt prestationsresultat är mental träning ofrånkomligt. Tekniken kan användas inom flera olika områden som exempelvis tävlingsidrott, studier och arbetsliv.

Träningen kan ha olika syften men utgår alltid från dina behov och önskemål.

Jag som håller i mental träning heter Morten Halvorsen, beteendevetare och samtalscoach.